Hyppää sisältöön

Rakennusosien työmaa-aikainen suojaus

Rakennuksen arvot, suojaamisen tarkoitus ja periaatteet.

Rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo voi liittyä sen kaupunkikuvaan, arkkitehtuuriin, rakenteisiin, käyttöön, tapahtumiin tai henkilöön.

Ajan ja käytön jäljet ovat näkyvää patinaa, joka on yksi osa rakennuksen vaalittavia ominaispiirteitä. Suojauksen tarkoitus on säilyttää suojatut rakenteet sellaisina kuin ne olivat ennen rakennustyön aloittamista.

Korjauskortti esittelee Museovirastolle eri korjaus- ja restaurointitöissä kertyneitä kokemuksia suojausten toteuttamisesta. Ennen purkutöiden aloittamista on pidettävä suojauskatselmus, jossa suunnitelmissa esitetyt suojattavat kohteet ja suojaustavat käydään yksityiskohtaisesti läpi soveltaen tämän ohjeen ratkaisuja.

Ohjeet on tarkoitettu liitettäviksi restaurointi-, korjaus- ja muutostöiden urakka-asiakirjoihin ja ne soveltuvat myös käytettäviksi pienimuotoisemmassa ja kokonaan omatoimisessa korjaustyössä.

Sisältö

 • Rakennuksen arvoista
 • Patina – ajan ja käytön jäljet
 • Rakennus työmaana
 • Suojaustavat
 • Työmaa-alueen rajaaminen
 • Pitkän tavaran sisäänotto ikkunasta
 • Ikkuna työ- ja kulkuaukkona
 • Ikkunan, oven ja ovikarmin suojaus
 • Portaan, kaiteen ja käsijohteen suojaus
 • Seinäpinnan ja lattian suojaus
 • Uunin suojaus


Korjauskortti nro 21
Museovirasto, julkaistu 2003, 16 sivua.

Kortti on luettavissa vain pdf-muodossa. Avaa tiedosto oikean ylälaidan painikkeesta.


Sivun yläosan valokuva Soile Tirilä 2017, Kulttuuriympäristön kuvakokoelma, Museovirasto.

Korjauskortin numero 21 etusivu.

24.5.2021