Hyppää sisältöön

Kalkkirappauksen korjaus

Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten rappauskorjaus kokeneiden ammattilaisten työnä.

Rakennusten rappauspinnoilla on aikakauden tekniikkaan ja materiaalin käyttötapoihin liittyvä arvo, ja ne kannattaa säilyttää niin kauan kuin se teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista.

Rappausmuodoilla ja käsittelyillä on toteutettu arkkitehtuurin kauneusvaatimuksia, ja lisäksi rappauskerrokset ovat suojanneet alla olevia rakennusmateriaaleja.

Korjauskortissa esitetään suosituksia rapattujen julkisivujen massiivisen tiiliseinän rappauksen korjaamiseksi.

Eri aikoina ja erilaisten rakenteiden päälle tehdyt rappauspinnat vanhenevat eri tavoilla. Seinän rakenne ja ilmastollinen rasitus (sateet, jäätyminen, auringonpaiste ja tuulet), vedenohjausjärjestelmien toiminta ja käytetyn pintamaalin laatu vaikuttavat rappauksen kestävyyteen.

Koko rapatun julkisivun perusteellinen kuntokartoitus on aina tarpeen, kun suunnitellaan julkisivupintojen korjausta. Kuntokartoituksessa pinnat tutkitaan nostolavalta yksityiskohtaisesti koputtelemalla, avaamalla halkeamia, selvittäen esim. koristeiden kiinnitys, täydentävien rakenteiden liittymistavat rappaukseen jne. Kaikki vauriot ja ns. kopoalueet merkitään samalla julkisivupiirustuksiin.

Perusteellisen kuntokartoituksen jälkeen asiantuntija voi arvioida työn laajuutta ja kustannuksia sekä suunnitella täydentävät rakenneyksityiskohdat. Julkisivun koristeellisuuteen ja käsittelyjen laatuun perustuen voidaan määritellä, käytetäänkö paikkausta, vai onko rappaus heikentynyt niin paljon, että uusintarappaus on tarpeen ja taloudellisesti järkevä vaihtoehto.

Rappauskorjausten parhaan mahdollisen tuloksen varmistamiseksi tulee kohteen ulkoinen rakenne ja aikaisemmin käytettyjen laastien ominaisuudet tuntea. Pääsääntönä rappausten korjauksessa on, että paikataan ja korjataan samoilla materiaaleilla ja työmenetelmillä kuin kohteessa on alun perin käytetty.

Sisältö

 • Kalkkikivestä sideaineeksi
 • Rappauspinnan ja rakenneyksityiskohtien vauriokartoitus
 • Rappausalustat ja rappaustekniikka
 • Rappauskäsittelyjen ulkonäkö ja rappauslaastien valmistus
 • Esimerkkejä nykyään käytetyistä laastityypeistä
 • Rappausverkon käyttö
 • Työmaajärjestelyt
 • Vaatimukset täydentäville rakennusosille
 • Huoltotoimenpiteet
 • Rappauspintojen maalaus
 • Kivirakentamisen historiaa
 • Kirjallisuus
 • Toimituskunta

Korjauskortti käsittelee rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen rappauskorjausta ja sisältää suosituksia massiivisen tiiliseinän rappauksen korjaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet on aina ratkaistava tapauskohtaisesti. Rappauspintojen korjaus ja uusinta on kokeneiden ammattilaisten työtä.

Korjauskortti nro 22
Museovirasto, julkaistu 2001, 12 sivua.

Kortti on luettavissa vain pdf-muodossa. Avaa tiedosto oikean ylälaidan painikkeesta.


Sivun yläosan valokuva Pekka Lehtinen, Museovirasto.

Korjauskortin numero 22 etusivu.

04.10.2021