Hyppää sisältöön

Kalkkimaali

Kivitalojen maalaus perinteiseen tapaan kalkkimaalilla.

Kalkkimaalaus on vanha, kestävä ja helppohoitoinen kivirakennusten julkisivujen käsittelytapa.

Yhtä aikaa kivirakentamisen kanssa alkoi slammauksen ja kalkkimaalauksen käyttö seinien viimeistelyssä. Kalkkauksella ja slammauksella haluttiin luonnonkivestä tai tiilestä muuratuille pinnoille antaa viimeistelty, värillisesti yhtenäinen ilme.

Vanhimmat fragmentit tällaisista käsittelyistä Suomessa ovat Ahvenanmaalla Hammarlandin ja Sundin keskiaikaisissa kirkoissa 1300-luvulta.

Korjauskortissa käsitellään puhtaalla kalkkilaastilla ja vain vähän sementtiä sisältävillä laasteilla rapattujen talojen maalaamista perinteiseen tapaan kalkkimaalilla.

Kalkkimaali valmistetaan kalkkitahnasta ja kalkkivedestä. Kalkkitahnan tarkka määrä riippuu kalkkiraaka-aineen laadusta, rappauspohjan imevyydestä, maalausolosuhteista ja käytettävien maalauskertojen määrästä.

Kalkkimaalin värisävy varmistetaan koemaalauksella. Kalkkimaalilla käsiteltyjen rappauspintojen uudelleenmaalaus on varsin ongelmatonta, sillä kalkkimaalilla sivelty pinta toimii kosteusteknisesti jatkuvasti lähes samalla tavalla. Muiden sideaineiden avulla valmistetut julkisivumaalit voivat muutaman käsittelyn jälkeen liian muodostaa tiiviin pinnan ja lyhentää rappauskerroksen kestoikää.

Paikkarappauksessa on käytettävä mahdollisimman samanlaista laastikoostumusta ja rappaustapaa kuin seinässä alun perinkin. Liian sementtipitoiset laastit ovat liian kovia kalkkimaalin alustaksi.

Kulunut kalkkimaalauspinta joko teräsharjataan tai painepestään tarvittaessa hiovan aineen kanssa puhtaaksi liian paksuista kalkkikerroksista tai kovaksi kipsaantuneesta pinnasta.

Maalauksessa suositellaan käytettäväksi useita, ohuita sivelyitä. Sively tehdään luonnonharjaksisella kalkkiharjalla ristiin sivellen. Maalaajan on varustauduttava suojalaseilla, -käsineillä ja -vaatteilla.

Olosuhteet vaikuttavat merkittävästi maalauksen onnistumiseen. Paras tulos saavutetaan, jos maalaustyö päästään tekemään telineiltä, jotka on suojattu asianmukaisesti auringonpaisteelta, tuulelta ja viistosateelta.

Kalkkimaalattujen julkisivupintojen kunnossa pysymiseen voidaan vaikuttaa huolehtimalla vedenohjausjärjestelmän, vesipeltien ja vedenohjaimien toimivuudesta ja säännöllisestä huollosta.

Sisältö

  • Kalkkimaalin käytön historiaa
  • Rappausalustan ominaisuudet
  • Maalausalustan puhdistus
  • Kalkkimaalin valmistus
  • Maalaustekniikka ja olosuhteet
  • Täydentävien rakennusosien merkitys
  • Huoltotoimenpiteet
  • Kirjallisuus
  • ToimituskuntaKorjauskortti nro 23
Museovirasto, julkaistu 2000, 8 sivua.

Kortti on luettavissa vain pdf-muodossa. Avaa tiedosto oikean ylälaidan painikkeesta.


Sivun yläosan valokuva Pekka Lehtinen, Museovirasto.

Korjauskortin numero 23 etusivu.

04.10.2021