Hyppää sisältöön

Pientalon perustusten korjaus

Puurunkoisten pientalojen luonnonkivestä ja paikallavaletusta betonista tehdyt perustukset ja niiden korjaus sekä perustamisen historiaa.

Varsinaiset perustusrakenteet on Suomessa tehty aina 1900-luvun alkuun saakka käytännössä pelkästään luonnonkivestä. Pientaloja on perustettu hyvinkin kevyesti, jopa humuskerrosta poistamatta, suoraan maan päälle.

Perustusten tehtävänä on siirtää koko rakennuksen paino – perustusten oma paino mukaan lukien – maapohjalle niin, ettei rakennus tai sen osa painu, nouse tai liiku sivusuunnassa. Maapohja siis kantaa talon, ja perustukset vain välittävät talon painon maapohjalle.

Pientalon perustusongelmat syntyvät usein jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, koska on tavallista, että rakennuspaikka on määräytynyt muiden tekijöiden kuin maapohjan laadun perusteella.

Korjauskortissa kerrotaan erityyppisistä perustamisvaurioista, kiinnittäen huomiota perustusolosuhteisiin. Käsitteinä avataan myös maapohjaan liittyvät termit pintavesi, vajovesi, pohjavesi, orsiversi ja kapillaarivesi sekä routa ja routaraja.

Korjaustapa valitaan vaurion taustalla olevien erilaisten syiden pohjalta. Kevyitä korjausmenetelmiä ovat talon oikaisu perustuksen ja puurakenteen välistä kiilaamalla sekä routasuojaus ja salaojitus.

Rakennusluvan vaativia raskaampia toimenpiteitä ovat olemassa olevien perustusten vahvistaminen, anturointi, maapohjan vahvistus, perustusten ulottaminen syvemmälle ja kokonaan uuden perustuksen teko. Kaltevalla kalliopinnalla luonnonkiviperustusta voidaan ankkuroida tai vahvistaa betonimanttelilla. Lamellointi on korjaustoimenpiteen vaiheistamista ja tekemistä pätkittäin.

Sisältö

 • Perustusten tehtävä
 • Maalajien geotekninen ryhmitys, rakennustekninen maaluokitus ja maapohjat
 • Perustusvaurioista, talon liikkumisen tarkkailu
 • Rakennuksen lähialueen ja maapohjan kuivatus
 • Perustusvaurioiden tyypit, syyt ja korjaus
 • Perustusten korjaaminen ja eri menetelmät
 • Salaojitus, routasuojaus ja maapohjan kuivatus
 • Betonimuuriperustus ja matalaperustus
 • Maapohjan paikallinen kuivatus, kivipesä keräilykaivona
 • Talon erottaminen tiestä avo-ojalla, osittainen salaojitus ja imeytyskaivon periaate
 • Allas perustusten vieressä
 • Perustamisen historiaa

Korjauskortti käsittelee luonnonkivestä ja paikallavaletusta betonista tehtyjä puurunkoisten pientalojen perustuksia ja niiden korjausta. Kaikissa perustus- korjaus- ja pohjavahvistustöissä on noudatettava suurta varovaisuutta vahinkojen ja lisävaurioiden välttämiseksi. Näitä ohjeita sovellettaessa on syytä kääntyä perustuskysymyksiin perehtyneen rakennusinsinöörin puoleen.

Korjauskortti nro 24
Museovirasto, julkaistu 2003, 32 sivua.

Kortti on luettavissa vain pdf-muodossa. Avaa tiedosto oikean ylälaidan painikkeesta.


Sivun yläosan valokuva Pekka Lehtinen, Museovirasto.

Korjauskortin numero 24 etusivu.

04.10.2021