Hyppää sisältöön

Rakennuksen omistajalle ja korjaajalle

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen säilyttäminen ja korjaaminen

Rakennussuojelu pyrkii yhteisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja vaalimiseen. Rakennuksia suojellaan niiden historiallisen, rakennushistoriallisen, arkkitehtonisen ja maisemallisen arvon takia. Usein ajatellaan, että vain ainutlaatuiset ja harvinaiset kohteet kannattaa säilyttää. Kuitenkin juuri tyypillisyys saattaa olla tärkeä peruste säilyttää rakennettu kulttuuriperintö tuleville polville.

Rakennuksen omistaja, käyttäjä, kunnossapitäjä tai korjaaja toteuttavat rakennussuojelua toiminnallaan. Jatkuva kunnossapito ja säännöllinen huolto ovat tärkeässä osassa rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämisessä.

Hoito ja korjaaminen voi olla rakennusta kunnioittavaa ja taloudellista, kun se perustuu talon hyvään tuntemukseen ja pitkäaikaiseen kokemukseen sen rakennustavoista. Kaikki rakennuksen osat eivät ole yhtä pitkäikäisiä. Ajoissa tehdyt korjaukset ja pikku paikkaukset tulevat halvemmaksi kuin huonoon kuntoon päässeen talon laaja peruskorjaus. Tarpeelliset, huolella harkitut ja välttämättömään rajatut korjaukset pidentävät parhaiten talon ikää ja säilyttävät sen alkuperäiset rakenteet.


Sisältö

  • Yleistä
  • Kulttuurihistoriallinen arvo ja restaurointi
  • Korjauksen pääperiaatteet
  • Käyttötarkoituksen valinta, jatkuva kunnossapito
  • Asiantuntijan käyttö ja korjauksen suunnittelu
  • Kuntoarvio
  • Korjaustoimenpiteet
  • Korjaajan vastuu
  • Kirjallisuutta


Korjauskortti nro 1 Yleiskortti
Museovirasto, julkaistu 1.1.2000, 12 sivua.

Kortti on luettavissa vain pdf-muodossa. Avaa tiedosto oikean ylälaidan painikkeesta tai viereisestä kuvasta.


Sivun yläosan valokuva Pekka Lehtinen, Museovirasto.

Korjauskortin nro 1 kansikuva.

12.10.2021