Hyppää sisältöön
Takaisin

Haitta-ainetutkimus suojellussa rakennuksessa

Haitta-ainetutkimusten avulla tunnistetaan haitta-aineet suojellussa kohteessa. Tutkimukset tehdään ennen korjaussuunnitteluun ryhtymistä. Tutkimuksista saadaan käsitys haitallisten aineiden laajuudesta. Tulokset vaikuttavat johtopäätöksiin korjaustarpeesta ja korjattavuudesta sekä restauroinnin linjauksiin. Haitta-aineet vaikuttavat rakennuksen käyttömahdollisuuksiin, rakenteisiin kajoamisen mahdollisuuksiin sekä työtapoihin ja työturvallisuuteen.

Haitta-ainetutkimusten tekemisessä noudatetaan aihetta koskevia säädöksiä ja yleistä ohjeistusta. Haitta-aineet on aina selvitettävä ennen korjaustöitä. Tämä ohje tarkentaa tutkimusten suunnittelua ja käyttöä suojellussa rakennuksessa.

Hyvin suunniteltu tutkimus mahdollistaa säilyttävän korjauksen tavoitteet ja lopputuloksen sekä auttaa riskien hallinnassa.

Kaikkia haitta-aineita ei ole välttämätöntä poistaa, jos ne voidaan turvallisesti säilyttää rakenteissa.

Tutkimuspaikat ja -menetelmät valitaan siten että suojelun kannalta merkitsevät rakenteet ja pinnat saadaan säilymään mahdollisimman hyvin.


Haitta-ainetutkimuksen vaiheet

Haitta-ainetutkimus tehdään, kun hankkeen aloittamista harkitaan tai kohteen käyttömahdollisuuksia selvitetään.

Arviointivaihe

 • Haitta-ainetutkija arvioi haitta-aineiden esiintymisen mahdollisuudet sekä mahdollisten esiintymien aiheuttamat riskit.
 • Arvioinnissa hyödynnetään rakennus-, käyttö- ja korjaushistorian tietoja.
 • Hyödynnettäviä asiakirjoja ja aineistoja: rakennussuunnitelmat, arkistot, rakennushistoriaselvitys, haastattelut, suojelutiedot.
 • Tilaaja, pääsuunnittelija, rakennesuunnittelija ja haitta-aineasiantuntija arvioivat tarkempien tutkimusten tarpeen ja laajuuden.

Tutkimusvaihe

 • Tilaaja hankkii tarvittavat tutkimukset ja tiedottaa hankkeen osapuolia.
 • Haitta-ainetutkijan tulee tuntea rakennussuojelun tavoitteet.
 • Tutkimussuunnitelma: tutkimuspaikat ja -menetelmät valitaan pääsuunnittelijan johdolla suojelun tavoitteet huomioon ottaen. Tarvittaessa tutkimuspaikat sovitaan museoviranomaisen kanssa.
 • Tutkimus: sovitaan tutkimuksen tekemiseksi tarvittavista aputöistä, kuten suojauksista.
 • Raportointi: Raportissa esitetään haitta-aineita sisältävien materiaalien
  • tyypit ja sijainti (selostukset, sijaintipiirrokset, valokuvat)
  • niiden suhde suojelun kannalta merkitseviin osiin
  • kunkin materiaalin aiheuttamat riskit
  • toimenpidevaihtoehdot riskien hallitsemiseksi.

Tutkimustulosten hyödyntäminen

 • Suunnitteluvaiheessa suunnittelijat vertaavat tutkimusten tietoja ja vaihtoehtoisten toimenpiteiden vaikutuksia suojelun tavoitteisiin.
 • Haitta-aineasiantuntijan on hyvä olla käytettävissä suunnittelu- ja työmaavaiheessa.

Liitteet ja linkit