Hyppää sisältöön
Takaisin

Viestinnän suunnittelu

Rakennussuojeluun liittyvistä viestinnän tavoitteista ja vastuista sovitaan hanketta valmisteltaessa. Viestinnässä kerrotaan suojeluarvoista ja siitä, miten niistä huolehditaan hankkeessa. Tilaaja tai hänen edustajansa laatii hankkeelle viestintäsuunnitelman ja nimeää viestinnästä vastaavat henkilöt.

Rakennussuojelu herättää yleistä kiinnostusta. Pienikin hanke kiinnostaa paikallisia asukkaita ja paikallismediaa. Hyvin toteutettu viestintä edistää suojelun toteutumista, hankkeen sujuvuutta ja myönteistä näkyvyyttä.

Viestinnän tulee jatkua läpi koko hankkeen. Viestinnän sisältö karttuu hankkeen edetessä ja painottuu eri vaiheissa eri tavoin. Viestintä jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Viestintä suunnitellaan hankkeen eri vaiheisiin:

 • suunnittelu, hankepäätökset, avustuspäätökset
 • lupakäsittely, viranomaispäätökset
 • työmaan eri toteutusvaiheet, alkaen perehdytyksestä (linkki ohjeeseen)
 • valmistuminen, käyttöönotto
 • rakennuksen käyttö ja hoito.


Muistilista viestinnän suunnitteluun

Sovitaan viestinnän vastuuhenkilöt.

Hankkeeseen ryhtyvä ja pääsuunnittelija kokoavat tietoja viestinnän käyttöön:

 • kohteen esittely (historia, nykytila, suojelu)
 • suunnitellut toimenpiteet ja niiden tavoitteet
 • aikataulu
 • yhteyshenkilöt
 • luonnehditaan suojeluarvoja ja niiden merkitystä eri näkökulmista. Voidaan kirjoittaa yhteistyössä kulttuuriympäristöasiantuntijan kanssa.
 • työmaan luonnehdinta, mikä on erityistä, millaista erityisosaamista

Viestinnän painotukset voivat vaihdella kohderyhmittäin.

 • Sisäisessä viestinnässä huolehditaan, että kaikilla suojelukohteessa toimivilla osapuolilla on tarvittavat tiedot hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi hankkeen etenemisestä viestitään myös ulkoisille osapuolille, kuten viranomaisille.
 • Ulkoisella viestinnällä tarjotaan riittävä ja oikea-aikainen tieto yleisölle – naapurusto, sidosryhmät, paikallismedia, laajempi yleisö.

Viestinnän välineitä kohderyhmittäin

Sisäinen viestintä

 • esittelyplanssit, viikkoraportit, tiedotteet, tilaisuudet
 • hyödynnetään suunnitelma-aineistoa: kaaviot, piirustukset, tutkimusraportit, kuten rakennushistoriaselvitys, ohjeet

Ulkoinen viestintä

 • työmaataulut, lehdistötiedotteet, tilaisuudet, media, sosiaalinen media, palautekanava