Hyppää sisältöön

Museoviraston sanastotyö

Museoviraston sanastotyö

Museovirasto tekee sanastotyötä yhteensovittaen sitä laajempaan julkisen hallinnon yhteiseen sanastotyöhön, jossa määritellyt terminologiset sanastot julkaistaan yhteentoimivuusalustalla. Sanastojen Rakennettu ympäristö -osiota hallinnoi ympäristöministeriö.

Museoviraston sanastotyö liittyy myös kulttuuriperintöalan ontologian kehitystyöhön, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla. Museovirasto vastaa kokonaisuuteen sisältyvän Museoalan ontologian (Mao/Tao) ylläpitämisestä ja päivittämisestä.

Museoviraston sanastotyötä ja kulttuuriperintöalan sanastoja kehitetään yhteydessä alan kansainväliseen kehitystyöhön, johon Museovirasto osallistuu Suomen edustajana. Esimerkkejä tästä ovat:

  • Eurooppalainen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto. Euroopan neuvosto, Museovirasto ja Sanastokeskus TSK 2011. ISBN 978-951-616-220-4 (pdf)
  • Eurooppalainen standardi: Kulttuuriperinnön vaaliminen. Tärkeimmät yleiset termit ja määritelmät SFS-EN 15898:2019. Suomen standardisoimisliitto SFS ry, 2021.