Hyppää sisältöön
restau­rointi, tapahtuma­tallenne
Valtio restauroi -ryhmä

11.11.2020

Videon pituus

Valtio restauroi III

Vuoden 2020 seminaarin teemana oli kestävyyden tavoitteet.

Seminaarin teemana oli kestävyyden tavoitteet – mitä annettavaa monipuolisen rakennusperinnön säilyttämistyöllä on kestävälle kehitykselle. Esiintyjiä oli Museovirastosta, Väylävirastosta, Metsähallituksesta, Senaatti-kiinteistöistä, Suomenlinnan hoitokunnasta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta. Ammattilaiset kertoivat myös Säätytalon konservoinnista ja Ainolan museopuutarhasta.

Valtio restauroi -ryhmä

Valtio restauroi -ryhmä koostuu valtion kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta vastaavista organisaatioista. Museoviraston johdolla ne yhteistyössä kehittävät ja tuovat esiin työtään hallinnassaan olevan valtion omistaman arvokkaan rakennusperinnön tunnistamisessa ja säilyttämisessä. Vuodesta 2018 lähtien ryhmä on vuosittain järjestänyt erityisesti alan asiantuntijoille ja yhteistyötahoille suunnatun Valtio restauroi -seminaaritapahtuman. Seminaarien tallenteet ovat pysyvästi saatavilla Näyteikkunassa.

Valtio restauroi Museoviraston verkkosivuilla

Videon osat

Avaus

Jari Sarjo, toimitusjohtaja, Senaatti-kiinteistöt

Alkusanat

Anders Adlercreutz, kansanedustaja

SESSIO I: RESTAUROINTI ON KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ - VIDEO 1/3

Puheenjohtaja ja keskustelun moderointi Helena Hirviniemi, Museovirasto

Huomioiko valtion kiinteistöstrategia restauroinnin?

Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt

Mikä on Museoviraston muuttuva rooli kulttuuriperinnön hoidon ja restauroinnin ohjauksessa

Mikko Härö ja Pekka Lehtinen, Museovirasto

Kierrätyksestä säilyttämiseen - kiertotalouden seuraava askel

Satu Huuhka, Tampereen teknillinen yliopisto

SESSIO II: VALTION MONENLAISET KOHTEET JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT - VIDEO2/3

Puheenjohtaja ja keskustelun moderointi Janne-Pekka Niininen, Senaatti

Väyläviraston kulttuuriperintö ja Pomarkun kivisillan korjaushanke

Minna Torkkeli, Väylävirasto

Kruununmetsätorpat ja pitkä jatkumo

Päivi Tervonen ja Hilja Palviainen, Metsähallitus

Säätytalon konservointi

Arja Sorri, Senaatti, Kuustie & Sorri Oy

Keskustelua, kysymyksiä

SESSIO III: NÄKYMÄTÖN NÄKYVÄKSI, KUNNOSSAPIDON KEINOT - VIDEOE 3/3

Puheenjohtaja ja keskustelun moderointi Anu Vauramo, Metsähallitus

Mitä hyötyä korjausvelan laskemisesta?

Miia Perkkiö, Suomenlinnan hoitokunta

Vastuusuojelu käytäntöön - case Kiasma, arvorakennus, jolla ei ole suojelustatusta

Selja Flink, Senaatti-kiinteistöt ja Elisa El Harouny, Museovirasto

Ainolan puutarhassa ja metsässä

Julia Donner, Ainolan museo

Keskustelua, kysymyksiä

Seminaarin päätös

Videosarjan videot