Hyppää sisältöön
tapahtuma­tallenne, tutki­mus
Museovirasto

14.4.2022

Videon pituus

Haitta-aineet museokohteissa -verkkoseminaari

Museovirasto järjesti 23.3.2021 Haitta-aineet museokohteissa -verkkoseminaarin museoalan ammattilaisille. Seminaari koostui kolmea eri näkökulmaa edustavasta asiantuntijaluennosta sekä vapaasta keskustelusta aiheiden ympärillä.

Haitta-aineiksi kutsutaan yleisesti rakentamisessa ja rakennusten korjaamisessa aikojen saatossa käytettyjä aineita, jotka on myöhemmin todettu ihmisten terveydelle haitallisiksi. Myös museorakennukset ja museoesineet saattavat sisältää haitta-aineita.

Yleisimmät haitta-aineet ovat mm. asbesti, PAH-yhdisteet, raskasmetallit, PCB ja lyijy. Näiden aineiden tunnistaminen on tärkeätä.

Haitta-ainekartoitus on aina tehtävä korjaussuunnitteluvaiheessa ennen korjaustöiden aloittamista, jos on syytä epäillä, että korjattavat rakenteet sisältävät haitallisia aineita.

Videosarjan videot