Hyppää sisältöön

Restaurointihankkeiden toteutusmuotojen vertailu

Hanke-
tekijöiden luokittelu

Paino-arvo

PSARKRAKLVISÄH

Referenssihanke / pätevyys

Korjausrakentaminen

15 %

X

X

X

X

X

X

Korjaushanke

Rakennussuojelu

15 %

X

X

Suojeltu myös sisäosiltaan

X

X

X

X

X

X

Suojeltu

X

X

X

Valm. ennen 1920-lukua

X

X

X

Valm. ennen 1950-lukua

Rakennustyyppi

15 %

X

X

Opetusrakennus

X

X

X

X

Muut, ei asuntorakennukset

X

X

Työympäristön muutokset

Hankemuoto

20 %

X

X

X

X

X

X

Projektinjohtohanke

X

X

X

X

X

X

Yhteistoimintamallien koulutus

Kestävyys ja vastuullisuus

20 %

X

X

X

X

X

X

Uusiutuva energiajärjestelmä


X

X

X

X

X

Vedenkulutuksen vähentäminen

X

X

X

X

X

X

Suojellun rak. energiatehok.

X

Yrityksen ympäristöjärjestelmä

Pätevyys

15 %

X

Poikkeuksellisen vaativa

X

X

X

X

X

Vaativa

X

X

X

X

X

X

Todetut pätevyydet

X

X

Pitkä työkokemus

Yhteensä

100 %

TOTEUTUSMUOTO

Urakan maksuperuste ja laajuus sekä suunnittelumalli

SUUNNITTELUVAIHE

Tilaajan rooli ja resurssit

TOTEUTUSVAIHE

Tilaajan rooli ja resurssit

Kokonaishinta, yksikköhinta

Esim. kokonaisurakka, jaettu urakka

Ketjumalli

Johtaa suunnittelua

Resurssin painopiste suunnitteluvaiheessa

Hyvä vaikutusvalta restauroinnin hallintaan

Kokonaishintaisissa heikko vaikutusvalta restauroinnin hallintaan ilman lisä- ja muutostyömenettelyä

Yksikköhintaisissa kohtuullinen vaikutusvalta restauroinnin hallintaan, kun yksikköhinnat perustuvat määräluetteloon

Laskutyö
Esim. kokonaisurakka, jaettu urakka
Ketjumalli tai rinnakkaismalli

Johtaa suunnittelua

Resurssi voi olla suunnittelu ja / toteutusvaiheessa

Hyvä vaikutusvalta restauroinnin hallintaan

Hyvä vaikutusvalta restauroinnin hallintaan, kustannusriski yksin tilaajalla

Tavoitehinta

Esim. projektinjohtourakka tavoite- ja kattohinnalla tai projektinjohtourakka tavoitebudjetilla

Rinnakkaismalli

Hyväksyy suunnitelmat

Edellyttää merkittäviä resursseja koko hankkeen ajan

Hyvä vaikutusvalta restauroinnin hallintaan

Tavoite- ja kattohintaisessa kohtuullinen vaikutusvalta restauroinnin hallintaan, tavoitehintamuutokset mahdollisia

Tavoitebudjeteissa hyvä vaikutusvalta restauroinnin hallintaan, kustannusriski yksin tilaajalla

Tavoitekustannus

Esim. yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka tai allianssi

Rinnakkaismalli

Suunnitelmat hyväksytään yhdessä

Edellyttää merkittäviä resursseja koko hankkeen ajan

Hyvä vaikutusvalta restauroinnin hallintaan

Hyvä vaikutusvalta restauroinnin hallintaan, kustannusriski yhteinen